نگاه
نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود
نظر سنجی
دوست دارید ازکدوم موضوع بیشترمطلب بزاریم


لینک دوستان

اینم رمان توپ وقشنگ گلنار اولش سادس اما بعدش قشنگ میشه

به رمان خوانها توصیه میکنم دانلودش کنن لینک دانلودبرای موبایل در ادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: دانلودرمان برای موبایل،
برچسب ها: ،
[ 1390/03/29 ] [ 20:26 ] [ نگاه ]

دانشمندان اخیرا به این نتیجه رسیدندکه انگور از ابتلا به الزایمرجلوگیری میکند .علاوه بر این یک خبرخوش برای طرفداران انگور وجود دارد وان خاصیت ضدپیری این میوه است که پس از  تحقیقات متعددبه اثبات رسیده .انواع واقسام انگور در فصل تابستان وپاییز  در دسترس عموم مردم قرار دارد .

این میوه یکی ازمنحصربه فردترین میوه ها یی است که در رنگ های گوناگون وسایزهای مختلف در بازار وجود دارد.علت این همه رنگی که خدا رتک تک میوه ها قرار داده بی حکمت نیست وهر رنگ خواص مفیدی برای بدن دارد.

انگوریک میوه بهشتی است وخواص فراوانی دارد دانه های سبز یاقرمز رنگ انگور خاصیت های جادویی دارندودر درمان بیماری ها تاثیرگذارند.به گفته پزشکان انگورسربازی است که به جنگ بیماری های قلبی میرود وضمن افزایش انعطاف وسلامت ماهیچه ها ی قلب  به کاهش کلسترول وفشارخون کمک میکند.انگور از ان دسته میوه هایی است که مقادیر قابل توجهی انتی اکسیدان در خودگنجانده ویک ضد سرطان قوی به شمار می اید.گفتنی است است.انگور از پیرشدن سلولهاجلوگیری میکند.توجه داشته باشید که اب انگور هم به اندازه خود انگوروحتی بیشترازان برای سلامتی بدن مفیداست وپزشکان علاوه برنوشیدن اب انگور خوردن میوه ان راهم تاکیدمی کنند.

خواص گوناگون انگورعبارتند از :

درمیوه ها ترکیباتی بنام فیتوکمیکال وجود دارد.این ترکیبات جزوسیستم ایمنی گیاه محسوب میشود  وگیاه را از افات وقارچهاوانگلهاحفظ کرده ومولدعطروطعم ورنگ گیاهان است .دیده شده انگورهایی که رنگ بنفش وقرمز دارند حاوی ماده ای به نام انتوسیانین هستند  این ماده درتمشک هم وجود دارد که وقتی وارد بدن میشود از بروز بسیاری ازمشکلات نظیر ناراحتی های قلبی عروقی/گرفتگی عروق/ لخته شدن خون ودرنهایت حتی دیابت پیشگیری میکند.

به همین دلیل میتوان از خواص منحصربه من فرد انگور رنگی نسبت به انگورهای زردبه وجود انتوسیانین اشاره کردهرچه انگورپر رنگتر غلظت فیتوکمیکال بیشتر.اگرانگورباهسته  خورده شود میتواند حرکات روده را در افرادی که مشکل یبوست دارند کنترل کند این افراد بایدمایعات فراوان مصرف کنند وقتی این ماده خورده میشود ضدالتهاب بوده وبویژه  در افرادی که دچارتصلب شرایین هستند ومشکلات التهابی دارند سبب بهبودحالت میشود.انگور اجازه نمی دهد پلاکتهادرخون به هم بچسبند وازگرفتگی عروق جلوگیری میکند ضدسرطان بوده وخاصیت ضدپیری داردوسلولهارا از گزند رادیکالهای ازاد که عامل پیر شدن هستند محافظت میکند .حافظ سیستم قلب وعروق  وازلخته شده خون درعروق پیشگیری کرده  ودر عین حال خاصیت فیتواستروزنی هم داردوحالت استروزنی ضعیفی ایجاد میکند انگورخون راتصفیه میکندوبدلیل فیتوکمیکال که دارد باعث میشودانزیمهایی که در کبدنقش سمزدایی دارند بیشتر تولید شود

طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/24 ] [ 21:15 ] [ نگاه ]

دانلود رمان زیبا ووووجذاب وووعشقولانه سیاوش نوشته نرگس عینی برای موبایل

 

دانلودرمان سیاوش برای موبایل(مستقیم وجار)
طبقه بندی: دانلودرمان برای موبایل،
برچسب ها: ،
[ 1390/03/23 ] [ 22:27 ] [ نگاه ]

امام فرمود بامن این است که گرمی راباسردی وسردی راباگرمی ،رطوبت راباخشکی ویبوست رابارطوبت معالجه می کنم وآنچه راکه رسو ل فرموده بکارببندم ونتیجه  کار رابه خداواگذارم. 

 طبیب گفت:آن چیست؟
امام : آن است که فرمودشکم خانه ی هربیماری وپرهیزمنشأ هر درمان است وبدن را از آنچه به آن معتادشده،محروم بسازید.

 طبیب :مگرطب غیراینهاست؟
امام:لابدگمان میکنی من اینهارا ازکتاب های طب آموخته ام. 
طبیب: جزاین گمانی نمی برم.
امام: بخداقسم جزازخداوند از دیگری تعلیم نگرفته ام.  اجازه می دهیدچیزهایی ازشماسوال کنم؟
امام :چراسرآدمی مفصل داردویکپارچه نیست؟
طبیب :نمیدانم
امام:چراپیشانی مانندروی سرازموپوشیده نیست؟
طبیب :نمیدانم
امام : چرادرپیشانی خطوط مختلفی نقش شده است؟
طبیب : نمی دانم
امام :چرا ابروبالای چشم قرار دارد؟
طبیب : نمیدانم
امام :چراچشم رابه شکل لوزی ساخته اند؟
طبیب : نمیدانم
امام :چرابینی میان دوچشم قرار دارد؟
طبیب :نمیدانم
امام :چرالب آبخوره راروی دهان مقررکرده اند؟
طبیب :نمیدانم
امام:چرامرد ریش دارد؟
طبیب :نمیدانم
امام :چراکف دست موندارد؟
طبیب: نمیدانم
امام :چراناخن وموروح ندارند؟
طبیب : نمیدانم
اما م : چراقلب صنوبری شکل است؟
طبیب : نمیدانم
امام: چرا ریه به دوقسمت ساخته شده ودرجای خودمتحرک است؟
طبیب : نمیدانم
امام : چراکبدمحدب است؟
طبیب : نمیدانم
امام : چراکلیه مانندلوبیاساخته شده است؟
طبیب : نمیدانم
امام : چراکاسه زانوبه سمت جلواست؟
طبیب :نمی دانم
امام :چرامیان کف پاگوداست وبه زمین نمی چسبد؟
طبیب : نمیدانم
امام :به فضل خداوند به حکمت همه ی اینها آگاهم
طبیب : بگوییدتا استفاده کنم
امام : پس گوش کن:
سر رایکپارچه نیافرید، بلکه ازقطعات مختلف ترکیب نمود وشکافها برایش قرار دادتاسردرد آن رانیازارد.
مورابالای سررویانیدتابوسیله آن روغن لازم به مغزبرسدوبخارات مغزخارج شودودرعین حال پوششی برای سرماوگرماباشد.
درپیشانی خطوط ونقوش رسم کرده تا از ریزش عرق به چشم هامانع شودوهمچون نهرهایی که در زمین محل جریان آب می شود،ازپخش عرق مانع شود. ابروان رابالای چشمهاقرار دادتانوربه مقدارلازم به چشم برسدوازافراط جلوگیری شود. زیادی نور،چشم را اذیت می کند لذادر روشنی زیاد دست خود رابرابرچشم می گیریم تا آسیب نبیند. بینی رامیان دوچشم قرار داد که نور رابه دوقسمت مساوی تقسیم کند تابه طور اعتدال به چسم برسد.
چشم رالوزی شکل آفریدتاداروهای لازم که بوسیله میل استعمال میشود به آسانی واردچشم شده وچرک ومرض بسهولت ازآن به وسیله ی اشک خارج شود.
سوراخ بینی رادر زیرمقرر کردتاچرکهای آن خارج شودوبو های خوش ولازم که بوسیله هوامتصاعدمیگردد ازآن بالارود.
لب وآبخوره راروی دهان بناکردتا از ورودکثافات دماغ به دهان جلوگیری کندوخوراک را از آلودگی به آن نگه دارد.
ریش رابرای مردقرار داده تابه پوشیدن صورت محتاج نباشدو بوسیله ان از زن شناخته گردد.
کف دست ازموبرهنه مانده تا اشیارا با ان لمس کندوازقوه لامسه بهره ببرد.
مو وناخن روح ندارندتاچیدن وبریدن آن هادردی ایجادنکند.
قلب راصنوبری"شکل میوه کاج" آفریده تا درآویختگی خودنوک باریکش در ریه داخل شده ازنسیم آن خنک شودومغزازحرارت خون آسیب نبیند.
ریه رادوقطعه قرار دادتاقسمتی ازقلب که درتنگنایی آن واقع شده ازحرکت آن نسیم بگیرد.
کبدرامحدب آفریدتامعده به سنگینی خودبر آن فشارآوردوبخارات مسموم ازآن خارج شود. کلیه رامانندلوبیا ساخته زیراکلیه محل ریزش قطرات منی است که نقطه نقطه برآن می چکد. اگرکروی یاچهارگوشه بودنقطه هاباهم اتصال می یافت وهنگام خروج موجب لذت بردن نمی گشت چه آنکه منی ازفقرات پشت به سوی کلیه حرکت می کندوگاهی منقبض وگاهی منبسط شده منی راقطره قطره بسوی مثانه پرتاب میکند
کاسه زانو رابه سمت جلوقرار داده زیرا آدمیزاد میان دستهای خودبطورمحاذی راه می رود واگرغیراین بود راه رفتنش مشکل وحرکاتش ناموزون بود.
کف پاها راتهی کرده تاهمه ی پابه زمین نچسبد زیرا اگرتمامش  به زمین میچسبیدمانند دسته هاونی بودکه سنگینی اش باعث ناراحتی می شدوسنگریزه ای هرچندریزوکوچک بود،فشارسنگینی بدن پارابه زحمت می انداخت
منبع :طب الصادق
طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/22 ] [ 23:23 ] [ نگاه ]

دانشمندان اخیرا به این نتیجه رسیدندکه انگور از ابتلا به الزایمرجلوگیری میکند .علاوه بر این یک خبرخوش برای طرفداران انگور وجود دارد وان خاصیت ضدپیری این میوه است که پس از  تحقیقات متعددبه اثبات رسیده .انواع واقسام انگور در فصل تابستان وپاییز  در دسترس عموم مردم قرار دارد .

این میوه یکی ازمنحصربه فردترین میوه ها یی است که در رنگ های گوناگون وسایزهای مختلف در بازار وجود دارد.علت این همه رنگی که خدا رتک تک میوه ها قرار داده بی حکمت نیست وهر رنگ خواص مفیدی برای بدن دارد.

انگوریک میوه بهشتی است وخواص فراوانی دارد دانه های سبز یاقرمز رنگ انگور خاصیت های جادویی دارندودر درمان بیماری ها تاثیرگذارند.به گفته پزشکان انگورسربازی است که به جنگ بیماری های قلبی میرود وضمن افزایش انعطاف وسلامت ماهیچه ها ی قلب  به کاهش کلسترول وفشارخون کمک میکند.انگور از ان دسته میوه هایی است که مقادیر قابل توجهی انتی اکسیدان در خودگنجانده ویک ضد سرطان قوی به شمار می اید.گفتنی است است.انگور از پیرشدن سلولهاجلوگیری میکند.توجه داشته باشید که اب انگور هم به اندازه خود انگوروحتی بیشترازان برای سلامتی بدن مفیداست وپزشکان علاوه برنوشیدن اب انگور خوردن میوه ان راهم تاکیدمی کنند.

خواص گوناگون انگورعبارتند از :

درمیوه ها ترکیباتی بنام فیتوکمیکال وجود دارد.این ترکیبات جزوسیستم ایمنی گیاه محسوب میشود  وگیاه را از افات وقارچهاوانگلهاحفظ کرده ومولدعطروطعم ورنگ گیاهان است .دیده شده انگورهایی که رنگ بنفش وقرمز دارند حاوی ماده ای به نام انتوسیانین هستند  این ماده درتمشک هم وجود دارد که وقتی وارد بدن میشود از بروز بسیاری ازمشکلات نظیر ناراحتی های قلبی عروقی/گرفتگی عروق/ لخته شدن خون ودرنهایت حتی دیابت پیشگیری میکند.

به همین دلیل میتوان از خواص منحصربه من فرد انگور رنگی نسبت به انگورهای زردبه وجود انتوسیانین اشاره کردهرچه انگورپر رنگتر غلظت فیتوکمیکال بیشتر.اگرانگورباهسته  خورده شود میتواند حرکات روده را در افرادی که مشکل یبوست دارند کنترل کند این افراد بایدمایعات فراوان مصرف کنند وقتی این ماده خورده میشود ضدالتهاب بوده وبویژه  در افرادی که دچارتصلب شرایین هستند ومشکلات التهابی دارند سبب بهبودحالت میشود.انگور اجازه نمی دهد پلاکتهادرخون به هم بچسبند وازگرفتگی عروق جلوگیری میکند ضدسرطان بوده وخاصیت ضدپیری داردوسلولهارا از گزند رادیکالهای ازاد که عامل پیر شدن هستند محافظت میکند .حافظ سیستم قلب وعروق  وازلخته شده خون درعروق پیشگیری کرده  ودر عین حال خاصیت فیتواستروزنی هم داردوحالت استروزنی ضعیفی ایجاد میکند انگورخون راتصفیه میکندوبدلیل فیتوکمیکال که دارد باعث میشودانزیمهایی که در کبدنقش سمزدایی دارند بیشتر تولید شود
طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/22 ] [ 20:31 ] [ نگاه ]

قسمت چهارم

رفتارهای سرد شیدا مرا به تردید انداخته بود، دلیلش شیوا بود یا علاقه نداشتن به من نمی دانم ارتباط ما رو به پایان می رفت چون تابستان به آخر می رسید و من مجبور بودم برای ادامه تحصیل به دانشگاه در یک شهر دور بروم.بعد از رفتنم دیگر خبری از شیدا نشد تا اینکه روزی متوجه پیامکی روی گوشیم شدم پیام از طرف شیوا بود بعد از کمی احوال پرسی در آخر پیام نوشته بود درست را زود تمام کن.
شیوا به زیبایی شیدا نبود ولی مرا با محبتش گرفتار خود کرد. به او زنگ زدم و گفتم من لیاقتش را ندارم و او می تواند با یکی بهتر از من ازدواج کند ولی او گوشش به این حرفها بدهکار نبود، به من قول داد که تا زمانی که درسم تمام شود منتظرمن می ماند. درطول دوره دانشگاه با هم در ارتباط بودیم و علاقه او به من  کاری کرد که من نیز عاشق و شیفته او شدم.
ترم آخرم بود که فهمیدم برایش خاستگار آمده پسری پول دار و عزیز دردانه ، پدر شیوا رضایت داشت اما شیوا که به خاطر من از خواستگار های زیادی گذشته بود به او نیز جواب منفی داد و از من خواست که به خواستگاریش بروم و من نیز این کار را کردم اما بعد از خواستگاری با مخالفت شدید پدرش رو به رو شدیم
من که حاضرنبودم شیوا را به همین راحتی از دست بدهم به پدرش قول خوشبخت کردن او را دادم اما او خوابهای زیادی برای دخترش دیده بود وهرگز به ازدواج ما دو تا راضی نمی شد.آن صاحب کار مهربان تبدیل به پدری لجباز و یک دنده شده بود که حاضر نبود دخترش را به یک جوان که به قول خودش آس و پاس بود بدهد.
من که عاشق و شیفته  شیوا شده بودم از او خواستم تا با اجازه قاضی ازدواج کرده و از آن شهر برویم شیوا پذیرفت اما بعد از مطرح کردن موضوع با پدرش از ارث محروم و از خانواده اخراج شد.
بعد از عقد  شیوا را به شهری که در آن درس می خواندم بردم و به سختی خانه ای را درآنجا اجاره کردیم. بعد از تمام شدن درسم با مدرک مهندسی که در رشته نقشه کشی ساختمان گرفتم مشغول به کار شدم.
اینک 22 سال از آن تابستان می گذرد و دخترم اصرار دارد که با من به سرساختمان بیاید و از نزدیک با کار من آشنا شود.
پایان  چشمکطبقه بندی: داستان کوتاه،
[ 1390/03/22 ] [ 20:07 ] [ حسینی ]
خواص مفید کلم بروکلی در کنار دسترسی راحت به آن در تمام فصول ، این سبزی را در ردیف پر طرفدار ترین سبزی ها قرار داده است. کلم بروکلی دارای انواع مواد غذایی شامل: ویتامین c، ویتامین a اغلب به عنوان بتا کاروتن، اسید فولیک، کلسیم، پتاسیم و فیبر است. کلسیم، کاری فرا تر از تقویت استخوانها انجام میدهدو آن کنترل فشار خون است. این ماده معدنی حتی می تواند از بروز سرطان کولون نیز بیشگیری کند. بتا کاروتن و ویتامین c از جمله آنتی اکسیدانهای مهمی هستند که در کاهش احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها مانند آب مروارید، بیماری های قلبی وسرطانهای معده نقش بسزایی را ایفا میکند. فیبر موجود در بروکلی نیاز بدن به هر دو نوع فیبر محلول و غیر محلول را تامین می کند. بروکلی در مورد افرادی که به خوردن مواد لبنی چون شیر حساس هستند، منبع خوبی برای تامین کلسیم است.بروکلی با توجه به داشتن مقدار قابل توجهی  ویتامین c به جذب آهن در بدن کمک شایانی می کند و از سرما خوردگی بیشگیری می کند.
مشخصات کلم بروکلی تازه: هنگام خرید بروکلی باید به ساقه های ایستاده با رنگ سبز دقت شود واز خرید آن با رنگ زرد خود داری کنید. آن را به مدت سه روز در یخچال می توانید نگهداری کنید . از کلم بروکلی میتوان به صورت خام در سالاد استفاده کرد و در صورت تمایل آن را پخته(به مدت 8-12 دقیقه آن را بجوشانید)همراه با آبلیمودر کنار خوراک گوشت، مرغ، ماهی و یا در سوپ استفاده کنید.طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/21 ] [ 19:47 ] [ حسینی ]

قسمت سوم

روزها گذشت و کم کم شکم به یقین پیوست، شیوا در یک روز بارانی زمانی که شیدا نبود مرا به بهانه کمک در
 کارش به کارگاه کشاند و به من حرفی را زد که اصلا انتظارش را نداشتم، او به من علاقه مند شده بود واین چیزی بودکه شاید باعثش خودم بودم و این را شیدا به عنوان خواهر بزرگتر بطور غیر مستقیم به من می فهماند ولی من چه باید می کردم و حرف دلم را چگونه میزدم...
به هر حال توجه ام را به او کم کردم و بیشتر وقت را با شیدا می گذراندم. جمعه ها به شیدا زنگ میزدم و قرار کوه نوردی میگذاشتم ولی شیوا نیز با او همراه می شد و من حرفی نمی توانستم بزنم ،شیوا دختر خوبی بود ولی گاهی اوقات لجم را در می آورد هر بار که می خواستم حسم را نسبت به شیدا بیان کنم سر و کله او پیدا می شد.چند روزی گذشت و روز تولد شیدا فرا رسید من هم این را موقعیت خوبی دیدم تا به طریقی احساسم را به او بگویم این شد که کادویی تهیه کردم وبه همراه نامه ای که بر روی آن نوشته بودم روز تولدت مبارک به در خانه آنها فرستادم.
دیدارهای ما با هم کم کم داشت زیاد میشد ولی این وسط چیزی عجیب به نظر می رسید و آن این بود که اصلا از جانب شیدا حسی نسبت به من دیده نمی شد حتی بابت کادویی که فرستادم از من تشکر هم نکرد و بلعکس روز به روز محبت و علاقه شیوا به من بیشتروبیشتر می شد البته بعد ها دلیل آن را فهمیدم.
بعد از ابراز علاقه شیوا رفت و آمد من به آنجا زیاد شد و او بی خبر از همه جا علت آن را خودش می دانست
کادوی تولد هم بجای اینکه بدست شیدا برسد به دست شیوا میرسد. آن روز، روز تولد شیوا هم بود. آنها یک سال اختلاف سنی داشتند ولی در یک روز به دنیا آمده بودند و این چیزی بود که من نمی دانستم...
ادامه داردطبقه بندی: داستان کوتاه،
[ 1390/03/20 ] [ 20:08 ] [ حسینی ]
خوب بسلامتی رمان تویی توسرنوشتم هم تمام شد و برای موبایل لینک دانلود  در ادامه مطلب
ادامه مطلب

طبقه بندی: دانلودرمان برای موبایل، رمان تویی توسرنوشتم(نوشته نگاه)،
برچسب ها: ،
[ 1390/03/20 ] [ 09:01 ] [ نگاه ]

سلام دوستان گلم  این را یکی از دوستان برام فرستاد میزارم تاشماهم استفاده کنید

 

از زشت روی پرسیدند: ان روز که جمال را پخش می کردند کجا بودی ؟

گفت : در صف کمال

 *************************************************

اگرکسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته ی خود جستجوکن

 *************************************************************

                                                                                                

همیشه رفیق پابرهنه ها باش چون هیچ ریگی به کفششون نیست

 *****************************************************

باتمام فقر هرگز محبت را گدایی مکن

وباتمام ثروت عشق را خریداری نکن

******************************************************

 

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن

سنگ ریزه ها کرد

*****************************************************

شجاعت یعنی بترس بلرز ولی یک قدم بردار

 *****************************************************

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه را بیرون کرده

تا خودت باشی وخودش!

**************************************************

یادت باشه که:

یک روز در زندگی به عقب نگاه میکنی

به انچه گریه دار بود می خندی

*************************************************

ادمی را آدمیت  لازم است

عود را گر بو نباشد هیزم است

*************************************************

ازدشمن خود یک بار بترس

وازدوست خود هزار بار

 ***********************************************

فرق بین نبوغ وحماقت این است  که نبوغ حدی
[ 1390/03/17 ] [ 21:40 ] [ نگاه ]

سلام دوستان با اینکه شماکم لطفی میکنید ونظرنمی دید

این کتاب شعرفروغ برای موبایل لینک دانلودش را  براتون گذاشتم

http://www.4shared.com/file/crUCiRzP/forogh.html
طبقه بندی: دانلود کتاب باموضوع مختلف،
برچسب ها: ،
[ 1390/03/17 ] [ 20:32 ] [ نگاه ]
این هم قسمت اخر رمان تویی توسرنوشتم

ادامه مطلب

طبقه بندی: رمان، رمان تویی توسرنوشتم(نوشته نگاه)،
برچسب ها: ،
[ 1390/03/16 ] [ 08:55 ] [ نگاه ]
قسمت دوم
 
پس از پرس و جوی فراوان خانه صاحب کار مهربان را پیدا کردم. روز بعد موفق به دیدن آن دختر شدم و از آنجا که بسیار خجالتی  بودم با مِن ومِن رفتم جلو و سلام کردم او هم که مرا شناخته بود جواب سلام مرا داد.
دل توی دلم نبود از قبل چیزی آماده نکرده بودم، حالا از کجا باید شروع می کردم ولی خوشبختانه او سر صحبت را باز کرد و گفت- چه خوب  شد شما را دیدم به دنبالتان می گشتم سر ساختمان هم رفتم اما گفتند که دیگر آنجا کار نمی کنید، من که زبانم بند آمده بود فقط گوش میدادم او از من خواست تا مجسمه ای گچی که طرحش را خودش داده بود برایش بسازم من هم که این کار را بهانه خوبی  میدیدم سریع قبول کردم.
آن مجسمه که ساختش 4 الی 5 روز بیشتر کار نداشت دو هفته به طول انجامید و طی این مدت من با او ملاقاتهای متعددی داشتم واز او ایده می گرفتم و کارهای پیشینم را به او نشان می دادم به این کار علاقه عجیبی داشت و همین موضوع باعث نزدیک تر شدن ما به هم شد.
 تعدادی مجسمه دیگر ساختم و به بهانه آنها به خانه اشان میرفتم خانه ای بزرگ و ویلایی که اگر مرا لحظه ای در آنجا تنها می گذاشتند گم می شدم.
تا آن موقع او را با اسم فامیل صدا می زدم اما حالا دیگر نام او که شیدا بود را به زبان می بردم.
بارها به خانه آنها رفتم و هر بار مورد لطف پدر و خانواده اش قرار می گرفتم. خواهرش شیوا همیشه برایمان چای و شیرینی می آورد و از کارهای من بسیار تعریف می کرد ونظرات خوب و کار آمدی به ما میداد. شیدا اتاق کوچکی در وسط باغ را که محیط خوبی برای سفالگری و مجسمه سازی بود آماده کرد که البته از کمکهای بی دریغ خواهرش شیوا نمی توان گذشت، محال بود من چیزی لازم داشته باشم و شیوا آن را برایم تهیه نکند کمک ها و محبت او به من آنقدر زیاد شد که دیگر به او شک کردم...
ادامه داردطبقه بندی: داستان کوتاه،
[ 1390/03/15 ] [ 20:13 ] [ حسینی ]

گلابی صورت رانیکو ودل راسکون وآرامش می بخشد.هرکس ناشتاگلابی بخوردماء النسل اوپاک وفرزندش نیکوخواهدشد. خوردن گلابی موجب نیروی قلب وپاکی دل است.درهرصدگرم گلابی10واحدویتامین" آ"، ویتامین" ب 1 " و21 واحدویتامین"ب2" و48 واحدویتامین"ث" موجوداست به علاوه مقدارزیاد از املاح دیگرمعدنی مانندآهن ومنگنزومختصری کلروکلسیم دارد. گلابی برای بیماران قندبسیارنافع است وترشح بزاق دهان رازیادمی کندوباعث تسهیل عمل هضم میشود. تانن واملاح معدنی پتاسیم که درگلابی موجوداست،اسیداوریک رابه هراندازه که زیادباشدحل می کند،به همین جهت برای کسانی که مبتلا به روماتیسم ونقرس و دردمفاصل اند،بسیارمفیدخواهدبودوکسانی که به فشارخون مبتلاهستنداگربه طورمرتب گلابی بخورندخون انهاتصفیه شده ،نتایج گرانبهایی خواهندبرد. گلابی صورت نیکومیسازد،مفرح ومقوی قلب ومغزوفرح بخش است واعضای درونی(مثل کلیه ومثانه)رامنظم می کند.
طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/12 ] [ 20:19 ] [ نگاه ]

تابستان

نویسنده: ج.حسینی

 هوا خیلی گرم بود ومن که تازه تعطیلات تابستانم شروع شده بود به دنبال کار می گشتم.
عمو گچ کار بود و من را به عنوان شاگرد قبول کرد. اینطور شد که برای مدتی در یک ساختمان مشغول به
کار شدم. 
ساختمانی شش طبقه که مالک آن مردی خوب و خوش اخلاق بود.
او گهگداری بر سر ساختمان می آمد و به کارگرها سر میزد از قضا یک روز دو دخترش که تقریبا هم سن
به نظر می رسیدند با او بودند. من که تبهر خاصی در نقش و نگار دادن به گچ و آرک زدن به واسته سالها
مجستمه سازی داشتم در حال آماده سازی قالب و آماده کردن گچ بودم که یکی از دختر ها به من نزدیک شد
و از سوتونهای گچی و نقش هایی که بر روی گچ زده بودم تعریف و تمجید کرد  آنجا بود که دلم لرزید.
یاد او شبها فکرم را مشغول و روزها به کارم لطمه می زد. هر روز آرزو می کردم  به آنجا بیاید تا دوباره
او را ببینم ولی روزها می گذشت و خبری از او نبود. موقع کار لحظه اولین دیدار در ذهنم تداعی می شد
دختری آرام با لبخندی ملیح که روسری صورتی رنگی به سر داشت با چشمانی درشت که برق میزد
رژ صورتی رنگ نرمی برلب که با روسریش هم خوانی خوبی داشت.
اسمش چه می توانست باشد؟
نرگس، مینا، آرام، شبنم، شقایق ...
همه اسمها از جلوی چشمم رژه می رفتند،این شد که دیگر طاقت نیاوردم و کار را رها کردم و رفتم تا او
را بیابم ...

ادامه دارد
طبقه بندی: داستان کوتاه،
[ 1390/03/11 ] [ 20:14 ] [ حسینی ]

شاید خیلی ها ندانند مهران مدیری سالهاست که شعر می نویسد.

شعرهایی که زیبایی نابی دارند اما در طی 20 سال گذشته هیچ وقت مهران مدیری حاضر به چاپ یا

انتشارشان نبوده است.

یکی از شعرهای زیبای او را نیز برای شما دوستان تهیه کردیم.

 

امسال بهار، یک شب بی خبر

از پنجره اتاقم آمد کنارم نشست

گفت پسرک...

من امسال

جشن میخک، ناز ارغوان، عطرنیلوفر ندارم

روی من حساب نکن

چشمهایم خیس شد...

بهار گفت:

گریه نکن

گریه مرا می پوساند...

مثل یک پسر خوب بگیر بخواب

یک امشب را کنارت می خوابم که نترسی...

ومن خوابیدم...

در رویایم دیدم

که خدا برایمان دعا می خواند.

در جایی دور، ساحلی دیدم که جزیره ای داشت

از فوران ابرها

و آدم هایی که مویه کنان

گیسو کنان

جای خالی پرستو ها را زار می زنند.

یه صبح آفتابی، در رویایم بود

با نان تازه، با صدف، با سنگریزه های سفید

و مردانی که شب تولدشان را گریه می کردند.

بهار بیدارم کرد

گفت: گریه نکن

گریه مرا می پوساند

خواب های خوب هم هست

ومن دوباره خوابیدم...

و زنانی در رویایم

که اشکهاشان، چونان ستاره، زمین را می شکافت

وشاپرکان هفت رنگی که

هرگز از پیله هاشان به جهان نیامدند...

بیدار شدم

تنها، با باران اشک

وبهار

پوسیده از گریه هایم

بزرگوارانه

بر من می خندید هنوز...

شاعر: مهران مدیری
طبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/10 ] [ 20:02 ] [ حسینی ]

سرمشق های آب بابا یادمان رفت

رسم نوشتن باقلم ها یادمان رفت

گل کردن لبخندهای همکلاسی

دریک نگاه ساده حتی یادمان رفت

ترس از معلم حل تمرین پای تخته

آن زنگ های بی کلک رایادمان رفت

راه فرار ازمشق های توی خانه

ای وای ننوشتم اقا را یادمان رفت

آنروزها را آن قدرشوخی گرفتیم

جدیت تصمیم کبری یادمان رفت

شعر خدای مهربان راحفظ کردیم

یادش بخیراما خدا رایادمان رفت

درگوشمان خواندند رسم آدمیت

ان حرف ها را زود یادمان رفت

فردا چکاره می شوی موضوع انشا

ساده نوشتیم انقدر تایادمان رفت

دیروز تکلیف آب بابابودوخط خورد

تکلیف فردانان وبابا یادمان رفت
طبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/9 ] [ 20:12 ] [ نگاه ]
گنجشک به خداگفت:لانه کوچکی داشتم/
آرامگاه خستگیم/
سرپناه بی کسیم/
طوفان توآن را ازمن گرفت کجای دنیای توراگرفته بود؟خداگفت ماری در راه لانه ات بودتوخواب بودی بادآن راواژگون کردآنگاه توازکمین مارپرگشودی چه بسیاربلاهابه واسته محبتم ازتودورکردم وتوندانسته به دشمنیم برخاستی @ ‏*‏*********واقعااز روی خداشرمنده ایم چه بنده های ناسپاسی هستیم[ 1390/03/7 ] [ 22:13 ] [ نگاه ]
استان بوشهر ازنظرموقعیت طبیعی ازدوقسمت جلگه ای وکوهستانی تشکیل شده است اکثرشهرهاومراکزجمعیتی استان درحدوداین جلگه هااستقراریافته اند.قسمت کوهستانی ازدورشته کوه گچ ترش ونوکندتشکیل شده است. مکان های دیدنی وتاریخی: استان بوشهرازجمله استان های جنوب ایران است که ازنظرتاریخی ،طبیعی،اجتماعی وفرهنگی دارای جاذبه های متعددی است.تالاب حله یکی ازتالاب های مشهورسراسرقلمروجنوبی ایران محسوب می شودکه فضای سرسبزودلپذیری دراطراف خود دارد.منطقه حفاظت شده ی نای بند که درشهرستان بوشهرواقع شده،ازنظرتنوع جانوران وحشی منحصربه فرداست.غارچهل خانه درشمال سعدآباددشتستان،مجموعه بسیارزیبایی رادر دل کوه تشکیل داده ویکی ازجلوه های طبیعی استان است رودخانه متعددی نیزدراستان جریان داردکه سواحل ان هارا می توان جزوجاذبه های طبیعی ومهم استان بشمارآورد.علاوه براین مواردمیتوان ازچشمه های آب گرم استان بعنوان مکان های جالب توجه استان نام بردکه دراین میان چشمه آب گرم نیلووچشمه اب گرم گنویه اهمیت بیشتری دارند.جزیره ی خارک که درشهرستان گناوه واقع است ازمهمترین جاذبه های طبیعی منطقه ویکی ازجزایر زیبای خلیج فارس است .بناها ی تاریخی وقدیمی ازجمله مساجد،کلیساهاوعمارت های قدیمی دراستان وجود دارد.مسجدتوحید(مسجدبرازجانی ها)ازقدیمی ترین مسجدبوشهراست امامزاده عبدالمهیمن درشهربوشهرواقع است وکلیسای بوشهرنیزمتعلق به ارامنه گریگوی است.قدمت آثارکشف شده دربرخی مناطق استان به هزاره ی اول تاسوم پیش ازمیلادمی رسد.وجودتپه های تاریخی قدیمی مانندتل خندق وتل مروحاکی ازقدمت طولانی منطقه است.ازمیان بناهای قدیمی که دراستان بوشهروجودداردکاخ کوروش وکاخ سنگ سیاه دارای اهمیت بیشتری هستند.هم چنین‎ ‎‏ خانه رئیس علی دلواری مبارزدلیردرجنگ باانگلیسها هم بعلت قدمت ازاهمیت برخورداراست.منطقه کوشک اردشیریکی ازبناهای شهرستان دشتی است که بنای ان بسیارشبیه به کاخ اردشیر درفیروزاباداست .برج قلعه خورموج نیزیکی ازآثارشکوه مندتاریخی است که بقایای قلعه عظیم خورموج است.زندان کریم خان زنددربرزاجان هم ازقدمت تاریخی برخورداراست.طبقه بندی: معرفی اماکن دیدنی ایران،
[ 1390/03/7 ] [ 22:05 ] [ نگاه ]
ابوعبدالله،محمدموسی خوارزمی درحدودسال130هجری قمری درشهرخوارزم(خیوه)بدنیاآمد.اوازافتخارات علمی ایران وازبزرگترین دانشمندان اسلامی است .خوارزمی نتیجه تحقیقات ومطالعاتش رادرکتابی به نام جبرومقابله نوشت.این کتاب نخستین کتابی بودکه نام جبر بر روی آن بودوبعدهاجبربعنوان بخشی از ریاضی ،نامش رااز این کتاب گرفت،ازاین روخوارزمی رامیتوان یکی ازبنیانگذاران جبردانست .درقرن 12هجری کتاب حساب خوارزمی به زبان های اروپایی ترجمه شد.خوارزمی بانام الخوریسمی یا الگوریسمی که ازهمان الخورزمی گرفته شده نیزشهرت داردوالگوریتم به معنی فن محاسبه که امروز درکامپیوترازان استفاده میشودازنام اوگرفته شده است. خوارزمی اولین کسی بودکه اعدادعلامت دار رابه کاربرد.اوبرای این کاراصطلاحاتی بکاربردواعدادمنفی راناقص واعدادمثبت را زایدمی نامیدبطورمثال اوعدد2- را دوناقص و2+ رادو زاید نامگذاری کرده بودتا آن زمان کاربردحروف در ریاضیات متدوال نبود.خوارزمی درحل معادلات مجهولی عددمجهول را شئ ومجذور را مال می نامیدطبقه بندی: بزرگان علم وهنر،
[ 1390/03/7 ] [ 21:57 ] [ نگاه ]
سلام دوستان قصددارم ازکتاب طب الصادق که ازتوصیه های پزشکی امام صادق ع است خواص میوه هارابراتون بنویسم @@@@ انجیرسرشارازویتامین آ و ب وث ودارای موادچربی،ازته قند،کلسیم میباشد.اگردرشیربجوشانندجوشانده ای است که غره غره ان برای تورم لثه های دندان سودمنداست.انجیرمحتوی عناصرغذایی وموادشکری است که فایده اش دربدن آشکاراست.انجیربوی دهان رابرطرف می کند.استخوان رامحکم می کندومو رامی رویاند.دردرانابودمی کندوعارضه ی بدی تولیدنمیکندکه احتیاج به مداوا داشته باشد.انجیرهاضمه رابه وضع خوبی تحریک می کند،افزارتن رامنظم می گرداند،بدن رانیرومندوصورت راباطراوت می کند،عضلات رابه نشاط می آوردوچون هنگام شام خورده شودحرکات امعارامنظم وبدن راخوشی وخرمی ،می بخشد. انجیرهم لذت کام است وهم خوشی درطعام.درمعالجه ی کبدوتصفیه ی خون مفید،درموردپیشگیری ازسل وسرطان نیزسودمنداست.انجیرگرم وتربرای دردسینه وسرفه وبیماری سپرزنافع است اماافراط درآن برای چشم ومعده مضراست وباکرفس برطرف خواهدشدطبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/7 ] [ 21:55 ] [ نگاه ]
نغمه ی خاطرنوازمرغ شب ،
کاروان ماه راهمراه بود¤¤¤¤¤¤¤
نیمه شب ها،آسمان راعالمی است.
 آه اگر این آسمان بی ماه بود!¤¤¤¤¤¤¤
ازجهان آرزوها،بوی جان
برفرازباغ دامن می کشید¤¤¤¤¤¤¤
ازبهشت نسترن هامی گذشت
بال خودبرگونه ی من می کشید¤¤¤¤¤¤¤
اختران قندیل هاآویخته
زیرسقف معبدنیلوفری
کهکشان لرزنده همچون دودعود
می کنددربزم ماه افسونگری¤¤¤¤¤¤¤
رازهای خفته درآفاق دور
درسکوت نیمه شب جان می گرفت¤¤¤¤¤¤¤
پربه سوی آسمان هاگشود
دامن ماه درخشان می گرفت¤¤¤¤¤¤¤
خوش ترازشب های مهتاب بهار/
عالمی دیگرکجاداردخدا؟¤¤¤¤¤¤¤
 عالم عشق وامیدوآرزوست
عالم تنهایی واندیشه ها¤¤¤¤¤¤¤
 درفضایی روشن وبی انتها
راه ،سوی آسمان هابازبود¤¤¤¤¤¤¤
چشمه ی نوروصفای ماهتاب
روح من دیوانه ی پروازبود!¤¤¤¤¤¤¤
اشک حسرت چهره ام رامی گرفت
دیگرازغم طاقت وتابم نبود¤¤¤¤¤¤¤
زانکه دراین کوه راه زندگی
آسمانم بودومهتابم نبود!¤¤¤¤¤¤¤
 پرده ی جانکاه ظلمت رابسوز!
ای دل من ،شعله ی آهت کجاست؟¤¤¤¤¤¤¤
جانم ازاین تیرگی برلب رسید
آسمان عمرمن!ماهت کجاست؟¤¤¤¤¤¤
                                         فریدون مشیریطبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/7 ] [ 21:45 ] [ نگاه ]
¤¤¤¤¤¤آمدی جانم به قربانت ولی حالاچرا
بی وفاحالاکه من افتاده ام ازپاچرا¤¤¤¤¤¤
نوشدارویی وبعدازمرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودترمی خواستی حالاچرا¤¤¤¤¤¤¤
عمرمارامهلت امروزوفردای تونیست
من که یک امروزمهمان توأم فرداچرا¤¤¤¤¤¤
نازنینامابه نازتوجوانی داده ایم
دیگراکنون باجوانان نازکن باماچرا¤¤¤¤¤¤
 وه که بااین عمرهای کوته بی اعتبار
این همه غافل شدن ازچون من شیداچرا¤¤¤¤¤¤‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎
‎‏ ‏ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند
درشگفتم من!نمی پاشدزهم دنیاچرا؟¤¤¤¤¤¤
شهریارابی حبیب خودنمی کردی سفر
راه مرگست این سفربی مونس وتنهاچرا¤¤¤¤¤¤
                                                      محمدحسین بهجت تبریزیطبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/7 ] [ 21:02 ] [ نگاه ]
اب لیموترش واسانس ان برای بدن،ذهن وروح ادم بسیارمفیداست.اسانس لیموبه واسطه انرژی زا بودن ان مشهوراست.درکشورژاپن به واسطه اثرات شاداب کننده وفرح بخش این اسانس،ان را به هنگام کارکردن کارمنداندرفضامنتشرمی کنند.هم چنین میتوان چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخوراستفاده کرده،یامقداری از ان را در وان حمام ریخت.این کار باعث سرحال شدن کلیه اعضاء بدن می شود .البته نباید اسانس لیمورابدون رقیق کردن بر روی پوست استفاده کردزیراباعث بروز مشکلات پوستی می شود .

برخی خواص دیگرلیموترش‎ ‎عبارتندا

 -  تسکین دهنده گلودرد

-  پاک کننده پوست

- درخشان کننده چشمها

- نیروبخش وتب بر 

- ضدشوره وبرطرف کننده خارش پوست سر 

- تسکین دهنده درد

- ضدسرماخوردگی

- یکحالت دهنده خوب برای موها

- تقویت کننده حافظه

 
طبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/7 ] [ 20:56 ] [ نگاه ]
شایدخیلی هاتون شعرمعروف کوچه راشنیدین یاحتی از ش خاطره دارین میخوام این شعرزیباروبراتون بزارم تالذت ببرین

بی تومهتاب شبی بازاز آن کوچه گذشتم،

همه تن چشم شدم ،خیره به دنبال توگشتم،

شوق دیدارتولبریز شدازجام وجودم،

شدم ان عاشق دیوانه که بودم،

درنهان خانه جانم ،گل یاد تودرخشید

باغ صدخاطره خندید،

عطرصدخاطره پیچید

یادم امدکه شبی باهم ازان کوچه گذشتیم

پرگشودیم ودران خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی برلب ان جوی نشستیم

توهمه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه ،محوتماشای نگاهت

اسمان صاف وشب ارام

بخت خندان وزمان رام

شاخه ی ماه فروریخته دراب

شاخه ها دست براورده به مهتاب

شب وصحراوگل وسنگ

همه دلداده به اواز شباهنگ

یادم اید توبه من گفتی

ازاین عشق حذر کن!

لحظه ای چند دراین اب نظرکن ،

اب،ایینه ی عشق گذران است،

توکه امروزنگاهت به نگاهی نگران است،

باش فرداکه دلت بادگران است!

تافراموش کنی چندی ازین شهرسفرکن!

باتوگفتم حذرازعشق!- ندانم

سفرازپیش توهرگزنتوانم،نتوانم

روزاول،که دل من به تمنای توپرزد

چون کبوتر،لب بام تونشستم

توبه من سنگ زدی،من نرمیدم،نگسستم....

بازباتوگفتم که (توصیادی ومن اهوی دشتم

تابه دام تودرافتم همه جا گشتم وگشتم

حذرازعشق ندانم،نتوانم!

اشکی ازشاخه فروریخت

مرغ شب،ناله ی تلخی زدوبگریخت....

اشک درچشم تولرزیدماه برعشق توخندید

یادم ایدکه دگرازتوجوابی نشنیدم

پای دردامن اندوه کشیدم

نگسستم،نرمیدم،

رفت درظلمت غم ،ان شب وشبهای دگرهم

نگرفتی دگرازعاشق ازرده خبرهم،

نکنی دیگراز انکوچه گذر هم...

بی تو،اما،به چه حالی من ازان کوچه گذشتم
طبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/7 ] [ 20:53 ] [ نگاه ]
پرتغال شاه میوه ی  زمستان است سرشاراز ویتامینهای ب،ث ودارای اهن ،اهک،کلسیم،فسفر،منیزیم،پتاسیم،سدیم ومس است.ویتامین ا درپرتغال ناپدید است ولی دراین میوه کاروتن وجود داردوچنانچه می دانید کاروتن ماده ای زردرنگ است که البته ان رادرهویج کشف کرده اند وبعضی ازمیوه های دیگرهم این ماده رادارند این ماده پرازویتامینی است که وقتی خورده شودباعصیرکبدمخلوط شده ودرکبدویتامین ا می سازدوبه خون می ریزدپرتغال دارای اسیدهای مختلفی است که مهمترین انها اسیدمالیک،اسیدتارتریک میباشدولی اسیدسیتریک درپرتغال خیلی کم استطبقه بندی: علمی،
[ 1390/03/7 ] [ 19:42 ] [ نگاه ]
‏(جان لژی برد)فیزیکدان ومخترع اسکاتلندی درسال1888درهلنسبرگ انگلیس بدنیاآمد.اوپیش قدم وبنیان گذاراختراع تلویزیون بود،که بعلت فقرونداشتن پول کافی نتوانست تحقیقاتش رادرزمینه تلویزیون کامل کندوبه اخربرساند.وی درمقابل دستگاه فرستنده اختراعی خویش عروسک کهنه ای قرارداده بودکه گیرنده،تصویری بسیارنامشخص ازان منعکس می ساخت وکسی نمی توانست قبول کندکه لکه روشن روی صفحه صورت عروسک وسه لکه تیره نمودارچشمهاودهان وی می باشد.در2اکتبر1925،تغییراتی درفرستنده خویش ایجادکردوبالاخره تصویرمشخص عروسک راروی صفحه گیرنده منعکس ساخت.وی درسال1946دربکسهیل فوت کردطبقه بندی: بزرگان علم وهنر،
[ 1390/03/7 ] [ 19:34 ] [ نگاه ]
سرزمین کهن ری باسابقه تاریخی وقدمت6000ساله درجنوب تهران دارای آثارتاریخی ومذهبی می باشد.شهرری درزمان سامانیان وبه فرمان فیروز،یکی ازنوادگان بهرام گوربناشد.درتاریخ آمده است که این شهردرزمان خلافت عمرفتح شدواهالی ان به اسلام گرویدند.ایلخان مغول،شهرری رابه عنوان شهرییلاقی وتفریحی خودانتخاب کرد ودرزمان کریمخان زندیکی از16ولایت ایران بوده است ودرزمان قاجاریک شهرمذهبی مهم قلمدادمیشد،شهرری اثارتاریخی ومذهبی فراوانی داردازجمله: 1.برج طغرل:این برج یادگارعصروهنرمعماری سلجوقیان است وهنگامی که طغرل پایتخت خودراازنیشابوربه ری انتقال دادبه دستوروی بناشد.برج طغرل درزمان قاجاریه به دستورناصرالدین شاه تعمیروبازسازی شد. 2.تپه چشمه علی وچشمه علی:قدمت این تپه به4000سال قبل ازمیلادمیرسد.سفالینه های بدست امده ازاین تپه این موضوع راتاییدمی کند.درحاشیه تپه چشمه ای قرارداردکه به ان چشمه علی گویند.این چشمه به نام شهر سورین یاسورن نیزخوانده میشودکه ازنامهای هفتگانه معروف عصرساسانی است.درعصرقاجارنیزکتیبه ای دربالای چشمه کندکاری شده که هنوزباقی است. 3.دخمه گبرهایاقلعه گبری یادژگبری:این بنادردامنه کوهی درشمال شهرری واقع است که ازسنگ واجروخشت ساخته شده ودرکف ان دخمه ای وجودداردکه هنوزباقی است وزرتشتیان باستان الودن مردگان به عناصرچهارگانه آب ،باد،خاک واتش راکه مقدس بودندمکروه میدانستندومردگان خودرادردخمه وهوای ازادمی گذاشتند.این دژیادخمه ازآثارباقی مانده زرتشتیان باستان است


طبقه بندی: معرفی اماکن دیدنی ایران،
[ 1390/03/7 ] [ 19:23 ] [ نگاه ]

 دل من می سوزد که قناری هاراپربستند 

که پرپاک پرستوهارابشکستند

 وکبوترهارا

اه کبوترهارا

 و چه امیدعظیمی به عبث انجامید

دل من در دل شب خواب پروانه شد ن می بیند

 مهردرصبح دمان خرمن خواب مرامی چیند

 وای باران

              باران

                     شیشه پنجره راباران شست

ازدل من اماچه کسی نقش تراخواهدشست

آسمان سربی رنگ من درون قفس سرداتاقم تنگ

می پردمرغ نگاهم تادور

وای باران

             باران

                  پرمرغان نگاهم راباران شست.
طبقه بندی: شعر،
[ 1390/03/7 ] [ 18:57 ] [ نگاه ]
نظرات

کمترکسی است که درباره داستان گوژپشت نتردام بقلم نویسنده بزرگ فرانسوی ویکتورهوگومطلبی ندادواحتمالاهمگان فکرمیکننداین داستان زاییده تخیل نویسنده است امااینطورنیست وداستان حقیقی است درااین قسمت دربخش اول درباره چگونگی ساخت ومعماری کلیساودربخش دوم درموردداستان واقعی گوژپشت نتردام مطالبی رادرادامه مطلب میزارم


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات باموضوع مختلف،
[ 1390/03/7 ] [ 15:21 ] [ نگاه ]
نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

باسلام نگاه هستم وخوشحالم ازاینکه به وبلاگم سرزدید من وهمکارام سعی داریم تا وبلاگ فرهنگی علمی خوبی رابرای شما دوستان تهیه کنیم


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic